Rugsėjo 26 d. gimnazijos 5-8 ir 1G-4G klasių mokiniams surengta integruoto ugdymo pamoka, skirta Europos kalbų dienai paminėti.

Pamoką pradėjusi direktorės pavaduotoja ugdymui, vokiečių kalbos mokytoja V. Milkintaitė nusakė jos tikslą ir uždavinius, priminė šios dienos svarbą ir skatino mokytis kalbų, pabrėžė, kad šiuolaikinis išsilavinęs žmogus be gimtosios kalbos dar turėtų gebėti komunikuoti bent keliomis užsienio kalbomis. 4G kl. gimnazistė T. Andrulytė aptarė mitinę, o L. Brazauskaitė (3G kl.)- mokslines kalbos kilmės teorijas. 2G kl. gimnazistas M. Špokas, 8 kl. mokinė D. Kornikaitė apibūdino labiausiai pasaulyje paplitusias, gausiausiai vartojamas kalbas.

Svarbi pamokos dalis- visų klasių mokinių atlikti namų darbai. Mokiniai atsakingai ir išradingai pristatė jiems tekusių šalių kalbas, kultūrą, atskleidė, kuo tos valstybės garsėja ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Parengtus pranešimus apie lietuvių, ispanų, graikų, vengrų, vokiečių, prancūzų, kroatų, italų kalbas papildė nuotaikingas 5 kl. mokinių surengtas Lietuvos žymių žmonių pristatymas, 7 kl. merginų, pasipuošusių antiką menančiais drabužiais, pašoktas tradicinis graikų šokis sirtakis, įspūdingai pasirodžiusi 2G kl. gimnazistų, trumpam tapusių prancūzais, muzikos grupė. 
Renginys baigėsi apibendrinimo ir į(si)vertinimo užduotimi: mokiniai klausėsi pamokoje pristatytomis kalbomis kalbančių žmonių garso įrašų ir stengėsi nustatyti, kokia kalba kalbama. Šioje netradicinėje pamokoje neabejotinai pavyko pasiekti ir intelektinio, ir emocinio, ir estetinio poveikio dermės. 

Visa galerija