Lapkričio 20 d. Pakražančio gimnazijoje socialinės pedagogės, ugdymo karjerai mokytojos Laimos Brazauskienės iniciatyva surengta integruota ugdymo karjerai, žmogaus saugos, įvairių mokomųjų dalykų pamoka 5-8, 1G klasių mokiniams.

     Aktų salėje mokiniai klausėsi  Kelmės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresniojo inspektoriaus Ramūno Lukoševičiaus paskaitos apie ugniagesių gelbėtojų profesiją. Lektorius akcentavo ugniagesių profesijos garbingumą, aptarė, kokie reikalavimai keliami asmenims, siekiantiems tapti ugniagesiais gelbėtojais, paaiškino, kur ir kaip galima įgyti šią profesiją, ko išmoksta ir kokias pareigas atlieka aptariamos profesijos atstovai. Akcentuota saugaus elgesio svarba, pabrėžta, jog rajone išaugo gaisrų skaičius, taip pat padaugėjo neatsargaus elgesio vandens telkiniuose aukų. Svečias atsakė į mokinių klausimus, paaiškino, kokiais atvejais kreiptis į PGT.

    Po paskaitos mokinių laukė praktinė pamokos dalis. Buvo mokoma, kaip naudotis gesintuvais, mokiniai gesino degantį laužą, apžiūrėjo ugniagesių automobilį, jo įrangą, bendravo su ugniagesiais gelbėtojais, stebėjo gaisro gesinimo pratybas.
    Pamokos dalyviai ne tik sužinojo apie ugniagesių gelbėtojų profesijos specifiką, bet ir suvokė, kaip svarbu elgtis saugiai, atsakingai, kad būtų išvengta didelių nelaimių arba jų pasekmės būtų tuo mažiau skausmingos.

Visa galerija