Gruodžio 3-ioji gimnazijoje prasidėjo jau tradicine tampančia švente - advento rytmečiu.
     Jaukiai, šventiškai kalėdinėmis eglutėmis, visų klasių mokinių pintais vainikais, stilizuota prakartėle papuoštoje salėje sužibo pirmosios advento vainikų žvakutės, buvo šokami susikaupimo laikotarpio dvasią atitinkantys šokiai, dainuojamos advento dainos. Gimnazijos direktorė, tikybos mokytoja, Pakražančio parapijos klebonas pasidalijo mintimis apie laukimo, rimties, susikaupimo laikotarpio ypatingumą, išsakė prasmingus, dvasingus palinkėjimus susirinkusiesiems. 

      Po šventinio renginio mokinių, jų tėvelių, mokytojų laukė įvairios veiklos kalėdinėse dirbtuvėlėse. Gimnazijos mažieji ir pradinukai puošė pačių sukurtas eglutes, gamino žaisliukus, angeliukus... Vyresnieji, padedami mokytojų, triūsė grupėmis: vieni kepė kūčiukus, sausainius, kiti gamino kalėdinius atvirukus, žaisliukus, dar kiti ruošėsi papasakoti apie advento papročius, pamokyti burtų, rengėsi išmokyti advento dainų bei populiariausių žaidimų.
    Nuoširdžiai triūsę kalėdinėse dirbtuvėlėse renginio dalyviai buvo sukviesti parodyti, pristatyti, ką nuveikė. Visi vaišinosi kvapnia arbata ir pačių iškeptais gardumynais, džiaugėsi savo ir kitų nuveiktais darbais, buvo kupini malonių emocijų.

        Daugiau nuotraukų