Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Pakražančio gimnazijoje prasideda iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“ įgyvendinimas.