Gruodžio 3 d. Pakražančio gimnazijos bendruomenę subūrė graži, jauki, prasminga šventė - advento rytmetys.

Plačiau

Lapkričio 26-30 d. gimnazijoje vyko Kalbų savaitė, kurios metu organizuotos įvairios veiklos 5-8 bei 1G-4G klasių mokiniams.

Plačiau

Lapkričio 20 d. Pakražančio gimnazijoje socialinės pedagogės, ugdymo karjerai mokytojos Laimos Brazauskienės iniciatyva surengta integruota ugdymo karjerai, žmogaus saugos, įvairių mokomųjų dalykų pamoka 5-8, 1G klasių mokiniams.

Plačiau