Gruodžio 3-ioji gimnazijoje prasidėjo jau tradicine tampančia švente - advento rytmečiu.
     Jaukiai, šventiškai kalėdinėmis eglutėmis, visų klasių mokinių pintais vainikais, stilizuota prakartėle papuoštoje salėje sužibo pirmosios advento vainikų žvakutės, buvo šokami susikaupimo laikotarpio dvasią atitinkantys šokiai, dainuojamos advento dainos. Gimnazijos direktorė, tikybos mokytoja, Pakražančio parapijos klebonas pasidalijo mintimis apie laukimo, rimties, susikaupimo laikotarpio ypatingumą, išsakė prasmingus, dvasingus palinkėjimus susirinkusiesiems. 

Plačiau

    Sakoma, kad geras žmogus yra ne tas, kuris nedaro bloga, o tas, kuris daro gerus darbus. Tad visuomenėje vis daugėja iniciatyvų, skatinančių žmones neslėpti gerumo, dalintis juo.

Plačiau

     Spalio 4 dieną gimnazijos mokytojai dalyvavo 3G klasės gimnazistų  surengtame šventiniame renginyje ,,Juokiasi žinių skrynia!’’, skirtame Mokytojų  dienai paminėti.

Plačiau