Projektas - „Lokalaus tinklo kūrimas gerinant švietimo paslaugas ir didinant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams Kelmės rajono bendrojo lavinimo mokyklose“ 

Projekto vykdytojas: Kelmės "Aukuro" vidurinė mokykla 

Projektui skirtas finansavimas: 531 288,00 Lt, iš jo ES dalis: 451 594,80 Lt

Projekto įgyvendinimo savivaldybė: Kelmės raj.

Projekto aprašymas: 

Mažėjant bendrojo lavinimo mokyklose mokinių skaičiui, specialiųjų poreikių mokinių skaičius beveik nekinta. Siekdami kuo tikslingiau teikti paslaugas specialiųjų poreikių mokiniams bei pagerinti specialistų, mokytojų darbą, į bendras kryptingas veiklas šis projektas apjungs 6-ias Kelmės rajono mokyklas. Specialiųjų poreikių mokiniams pamokų metu į pagalbą ateis mokytojai asistentai. Tikslinė grupė yra 3 -11 klasių 85 specialiųjų poreikių mokiniai, priskirti nedidelių, vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių grupėms. 

Vykdydami formalųjį ir neformalųjį ugdymą, skatinsime vaiko asmenybės augimą. Mokiniams bus nupirktos inovatyvios mokymo priemonės, kurios pagerins mokinių ugdymo kokybę. Neformaliojo ugdymo paslaugos bus išskirtinai prieinamos specialiųjų poreikių mokiniams, daugiau galimybių suteikiama šių vaikų kūrybiškumo ugdymui, jų savirealizacijai, emocinių konfliktų sprendimui. Užsiėmimai padės įvardinti ir sumažinti įtampą, atsiradusią iš nepatenkintų socialinių poreikių. Bus teikiamos specialiųjų poreikių mokiniams meninės raiškos, sporto ir edukacines neformaliojo ugdymo paslaugas, padėsime jiems įveikti socializacijos sunkumus. Neformalaus ir formalaus ugdymo veiklos bus teikiamos mokiniams įprastoje ir netradicinėje aplinkoje.