Informacija tėvams apie OLWEUS patyčių prevencijos programą Čia.

Patarimus tėvams: kaip elgtis, jei iš jūsų vaiko tyčiojasi rasite Čia.

Patarimus tėvams: kaip elgtis, jei jūsų vaikas tyčiojasi iš kitų rasite Čia.

 

Daugiau informacijos apie patyčias  galite rasti šiose svetainėse:

Olweus International interneto svetainė: www.olweusinternational.com. Čia rasite pagrindinę informaciją apie Olweus patyčių prevencijos programą, jos įgyvendinimo strategijas, mokymus ir kt.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro interneto svetainė:  www.sppc.lt. Čia rasite informaciją apie Olweus patyčių prevencijos programą ir šios programos įgyvendinimą Lietuvoje.

Vaikų linijos svetainė  www.vaikulinija.lt. Šios svetainės  skyriuje „Nustok tyčiotis“ pateikiama įvairi  informacija,  susijusi  su  patyčiomis.

Vaikų linijos inicijuotos kampanijos „Be patyčių“ interneto svetainė:  www.bepatyciu.lt.