Projektas – “Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“.

Projekto vykdytojas – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Projekto trukmė – 2009 m. gegužės mėn. - 2011 m. lapkričio mėn.

Plačiau

Projektas "Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme" yra skirtas darbui su priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Mokomoji medžiaga yra paremta naujausiais ankstyvojo užsienio kalbų mokymo tyrimais. Ji buvo sukurta Budapešto Goethe’s institute ir sėkmingai išbandyta Vengrijos vaikų darželiuose. Patrauklus medžiagos paketas susideda iš 30 detalių vokiečių kalbos valandėlių aprašymų, kurių kiekvienos trukmė 40 min., kortelių, plakatų bei ant rankos užmaunamos lėlytės Kiškio Hanso. 

Plačiau

ES ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos projektas.

2010 m. lapkričio mėn. mokykloje startavo ES ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010-09-08 patvirtinta „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010 – 2014 metais“ programa.

Plačiau

Projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ dalyvavo ir mūsų mokykla. Per pirmąjį etapą kiekvienai projekto mokyklai skiriama po vieną bazinį įrangos ir baldų komplektą; per antrąjį – mokykla už likusias nuo pirmojo pirkimo lėšas iš priemonių sąrašo pasirinko pageidaujamą įrangą ir baldus.

Plačiau

Mūsų mokyklos biblioteka dalyvauja projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, kurio tikslas – modernizuoti mokyklos biblioteką siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei laiduoti geresnes ugdymo ir ugdymosi sąlygas. Tikslui pasiekti keliamas uždavinys – aprūpinti mokyklos biblioteką modernia įranga ir baldais.

Plačiau

Mūsų mokykla dalyvauja Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro organizuojamame projekte „Rūpinkis savimi“. Šio projekto tikslas – vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas ugdymo įstaigose įtraukiant į sveikatinimo veiklas visą mokyklos bendruomenę. 

Plačiau

Projekto pavadinimas

Vadovas

Gauta lėšų

„Tarp draugų“ (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos)

„Augu laimingas esu sveikas“ (sveikatos rėmimo fondo)

„Etnokultūra ir istorija smalsiems (Gabių mokinių)

„Kartu“ (socializacijos)

L.Brazauskienė

J.Gedvygienė

A.Šarlauskaitė

L.Brazauskienė

750 Lt

1600 Lt

(dar nepatvirtintas)

1200 Lt

Projekto pavadinimas

Vadovas

Gauta lėšų

„Tarp draugų“ (socializacijos programa)
„Noriu būti sveikas“ (saviv.sveikatos fondas)
Gabiems mokiniams
„Svečiuose pas promočiutę“ (pilietinio ugdymo)
Narkotikų prevencija

L.Brazauskienė
J.Gedvilienė
A.Šarlauskaitė
B.Pralgauskienė
L.Brazauskienė

1100 Lt
1000 Lt
3000 Lt
1906 Lt
1000 Lt

  • Mokyklos renovacija
  • „Geltonas kiemas“
  • „Draugystės tiltai“
  • „Abipus sienos“
  • „Pakražančio vidurinės mokyklos energetinio ūkio renovacija“
  • „Drąsinkime ateitį