2023 m. Kelmės r. Pakražančio gimnazijos veiklos ataskaita

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 

Skelbimas

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

 Atnaujintų bendrųjų programų diegimo ir įtraukties stiprinimo dermė mokykloje