18. 02. 07


Savaitės veiklos 

 

 

 

 

Balandžio 23 diena (pirmadienis)  - RYTINĖ MANKŠTA.
                                                                    8:45 renkamės gimnazijos kiemelyje!

Balandžio 25 d. (trečiadienį) - AKTYVIOSIOS PERTRAUKOS
                                                                   
2 ir 3 pertraukų metu renkamės aktų salėje, šoksime „Just Dance“!

Balandžio 27 d. (trečiadienį) - APSIKABINIM7 DIENA
                                                         
Per visą dieną apkabinkime kuo daugiau žmonių!

Būkime aktyvūs, punktualūs, draugiški ir linksmi!

 

Mokinių atstovybė

17. 10. 17

Gimnazija prisijungė prie Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuojamos akcijos „Aktyvus rugsėjis 2017“. Šia akcija siekiama skatinti fizinį aktyvumą, olimpinių vertybių ugdymą, bendruomeniškumą. Prie akcijos buvo pakviesti prisijungti Pakražančio seniūnijos darbuotojai, Pakražančio kultūros centro darbuotojai ir visa gimnazijos bendruomenė. Renginio koordinatorė -  sveikatos ugdymo mokytoja Violeta Nekrašienė.

Plačiau
17. 09. 01

Ruduo... Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę... 
Ruduo... Susimąstai, kuo vasara turtinga. 
Ruduo... Alsuoja dienos pilnatve. 
Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios, 
Išmintis pro mokyklų atviras duris pasklidę. 
Tegul jų kiekvienam užteks.

Plačiau