Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

Mokslo metus baigia – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikai ir pradinio ugdymo programos mokiniai – gegužės 31 d. (170 ugdymo dienų), pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokniai (5-8, IG-IIIG) ,–  birželio 15 d. (181 ugdymo dienų).

Vidurinio ugdymo programų baigiamųjų klasių mokiniai (IVG) – gegužės 25  d. (166 ugdymo dienų).

I pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 19 d.

II pusmetis – sausio 22 d. – gegužės 31 d. (1-4 kl.)

                                          birželio 15 d. (5-8, IG-IIIG kl.)

                                          gegužės 25 d. (IVG kl.)

Gimnazija dirba - 5 darbo dienas per savaitę.

Pamokų pradžia - 8 val.

Moksleiviams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

IUG/PUG,1–8, IG–IVG klasės

2017-10-30 – 2017-11- 03

(pamokos prasideda 2017-11-06)

Žiemos (Kalėdų) atostogos

IUG/PUG,1–8, IG–IVG klasės

2017-12-27 – 2018-01-03

(pamokos prasideda 2018-01-04)

Žiemos atostogos

IUG/PUG,1–8, IG–IVG klasės

2018-02-19 – 2018-02-23

(pamokos prasideda 2018-02-26)

Pavasario (Velykų) atostogos

IUG/PUG,1–8, IG–IVG klasės

2018-04-03 – 2018-04-06

(pamokos prasideda 2018-04-09)

 

 

 

Vasaros atostogos

 

 

 

IUG/PUG,1–4 klasės

2018-06-01 – 2018-08-31

5-8, IG-IIIG klasės

2018-06-16 – 2018-08-31

IVG klasės

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai – 2018-08-31

Dešimt ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Jos metu vykdoma socialinė veikla, kultūros paveldo, meninės, socialinės veiklos, profesinio informavimo, karjeros planavimo, darnaus vystymosi ir kiti projektai bendradarbiaujant su šalies muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir kitomis įstaigomis. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Mokslo ir žinių diena, Rudens gėrybių ir derliaus šventė, Išvykų, turizmo dienos, „ Linksmosios Kalėdos“, “Žiema, žiema, bėk iš kiema”, Projektinės veiklos diena, Tradicinė gimnazijos Garbės diena, Mokslo metų užbaigimo diena, Sveikatos diena, Meninės saviraiškos diena.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į gimnaziją neina PUG vaikai, 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-IVG klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.