Darbuotojai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacija

Specialybė

Dėstomi   dalykai 2016-2017 m.m.

Banevičiūtė Irena

aukštasis

mokytoja, 

2G kl. auklėtoja

biologijos mokytoja-metodininkė

biolog. ir žemės darbų mokytoja

biologija (5-12 kl.)

Banienė Brigita

aukštasis

mokytoja

mokytoja

anglų kalbos mokytoja

Vaiko priežiūros atostogos

Barauskaitė Salomėja

aukštasis

mokytoja,

7 kl.  auklėtoja

 dailės ir technologijų vyr. mokytoja

braižybos mokytoja, dailės darbų ir technologijų vyr. mokytoja

dailė (5-12 kl.), technologijos (5, 7, 9, 10 kl.)

Brazauskienė Laima

aukštasis

soc. pedagogė

  soc. pedagogė - metodininkė

soc. pedagogė

 Ugdymas karjerai, žmogaus sauga

Nekrašienė Violeta

aukštasis

mokytoja, 3G kl. auklėtoja

mokytoja

Sveikatos edukologija, visuomenės sveikatos ugdymas

Sveikatos ugdymas

5,6,7  kl.

Gedminienė Rūta 

aukštasis

mokytoja, 

4G kl. auklėtoja

lietuvių klb. vyr. mokytoja

lietuvių klb. mokytoja

lietuvių kalba  (6,1G, 2G kl.)

Jagaudienė Viktorija

aukštasis

muzikos mokytoja,

 6 kl. auklėtoja

 mokytoja

muzikos mokytoja

muzija (1-4G kl.)

Jafimovienė Jurgita

aukštasis

mokytoja

chemijos mokytoja-metodininkė

chemijos mokytoja

chemija ( 2G, 4G kl.)

Sakalauskaitė Rasa

aukštasis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo grupių auklėtoja

 pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

 

 

Kalnikienė Sniegina

aukštasis

pradinių klasių mokytoja (4 kl.)

 vokiečių k. vyr. mokytoja

vokiečių klb. ir lit. mokytoja, pradinio mokym. pedagogika ir metodika

 

Kybartaitė Ilona

aukštasis

mokytoja

informacinių technologijų vyr. mokytoja,

matematikos vyr. mokytoja

matematikos, fizikos, informatikos mokytoja

matematika
(5, 8, 3G kl.), inf. technologijos
(5-4G kl.) integruotas kursas (8 kl.)

Damanskienė Rasa

aukštasis

 

pradinių klasių mokytoja (2 kl.)

mokytoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogika

  Vaiko priežiūros atostogos

Lukonienė Roma

aukštasis

pradinių klasių mokytoja (4 kl.)

mokytoja

pradinio ugdymo pedagogika

 

 


 

Miklovas Vladislovas

aukštasis

orkestro vadovas

muzikos mokytojas metodininkas

orkestro vadovas

neformalus ugdymas

Milkintaitė Vita

aukštasis

 direktorė

vokiečių kalbos vyr. mokytoja

vokiečių filologija

vokiečių kalba

(7, 8, 2G kl.)

Mišeikis Alvydas

aukštasis

mokytojas

kūno kultūros vyr. mokytojas

pradinis su fiziniu išsilavinimu

kūno kultūra
(5-12 kl.)

Šaltmirienė Dalia

aukštesnysis

bibliotekininkė

bibliotekininkė

Norkus Petras

aukštasis

mokytojas

istorijos mokytojas metodininkas

istorijos ir   visuomenės mokslų dėstyt.

istorija (5-12 kl.), pilietiškumo pagr. (kl.)

Petrauskienė Irena

aukštasis

mokytoja

ekonomikos ir matematikos vyr. mokytoja

fizikos matematikos mokytoja

 matematika (6 ,7, 1G-4G kl.)

ekonomika (2G kl.)

Platakytė Jūratė

aukštasis

mokytoja, 

6 kl. auklėtoja

 lietuvių k. vyr. mokytoja,

chemijos mokytoja

lietuvių klb. mokyt.

lietuvių kalba (6, 2G kl.)
chemija (8, 1G kl.)

Pužaitienė Lina

aukštasis

mokytoja

etikos mokytoja, anglų klb vyr. mokytoja

 etikos, anglų klb. mokytoja

etika   (1-4G kl.) 

anglų (1-4 kl.)

Rudaitienė Loreta

aukštasis

spec. pedagogė, logopedė

 vyr. spec. pedagogė-logopedė

spec. pedagogė

Sakalauskienė Danutė

aukštasis

mokytoja, 

4G kl. auklėtoja

 

rusų klb. vyr. mokytoja

rusų klb. ir lit. mokytoja

rusų klb. (6, 7, 8, 1G, 2G, 4G kl.)

ŠarlauskaitėAlma

aukštasis

mokytoja, 

8 kl. auklėtoja

geografijos mokytoja-metodininkė, technologijų vyr. mokytoja

istorijos mokyt., buities darbų mokyt., geografijos mokyt.

technologijos (6-8 kl.)
geografija (6-12 kl.)

ŠčeponavičienėRegina

aukštasis

pradinių klasių mokytoja (2 kl.)

pradinių kl. mokytoja metodininkė

pradinių kl. metod. su muzikos mokyt. specializacija

Šimkuvienė Irena

aukštasis

mokytoja,

8 kl. auklėtoja

lietuvių klb. vyr mokytoja

lietuvių klb., rusų klb. mokytoja

lietuvių kalba
(5, 7, 11 kl.)

 

Skrodenytė  Rosita

 

aukštasis

mokytoja

anglų   klb.  mokytoja


 anglų kalba (5-12 kl.)