Apie gimnaziją

Gimnazijos pavadinimas – Kelmės r. Pakražančio gimnazija.
Gimnazijos kodas – 190093788.
Gimnazijos teisinė forma – Kelmės rajono biudžetinė įstaiga.
Gimnazijos grupė – bendrojo lavinimo gimnazija.
Tipas – gimnazija.
Gimnazijos kalba – lietuvių kalba.
Gimnazijos steigėja – Kelmės rajono savivaldybės taryba, 8864744, Vytauto Didžiojo g. 58 Kelmė.
Gimnazijos forma – dieninė.
Mokosi mokinių – 138.
Pagrindinė veiklos sritis – bendrasis vidurinis mokymas 802130, bendrasis pagrindinis mokymas 802110, pradinis mokymas 801030, priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas.
Išduodami išsilavinimo pažymėjimai: brandos atestatas 3014, brandos atestato priedas 3016, pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas 2001, pradinio išsilavinimo pažymėjimas 1001.
Gimnazijos direktorė – Raimonda Blužienė.