Laisvos darbo vietos

 Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

 

 

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas