Mokykla dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomam Europos Sąjungos struktūrinės paramos projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Juo siekiama sukurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuo laikinių technologijų teikiamas galimybes.

Plačiau

Projekto tikslas:

Stiprinti vaikų fizinę, psichinę, dvasinę sveikatą. Suteikti, įtvirtinti ir gilinti žinias apie fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai. Sudaryti sąlygas patirti aktyvaus ir pasyvaus poilsio kaitos poveikį fiziniam ir psichiniam komfortui, nuotaikai, savijautai.

Plačiau

Informacija tėvams apie OLWEUS patyčių prevencijos programą Čia.

Patarimus tėvams: kaip elgtis, jei iš jūsų vaiko tyčiojasi rasite Čia.

Patarimus tėvams: kaip elgtis, jei jūsų vaikas tyčiojasi iš kitų rasite Čia.

Plačiau

Projekto apibūdinimas

Pastaruoju metu vis plačiau kalbama apie sveiką mitybą. Sveika mityba yra tokia, kuomet organizmas gauna visas jam reikalingas medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. Kadangi maistas yra svarbus ligų profilaktikai ir sveikatos stiprinimui, tai šiandien mitybos specialistai kalba apie sveikatinančią mitybą. Būtent toks mitybos apibūdinimas geriausiai atspindi jos reikšmę. Pastebėjus, kad mūsų visuomenėje daugėja tingių, traškučiais „besimėgaujančių“, turinčių ansvorį, mokinių, sieksime jau ankstyvame amžiuje formuoti teisingus mitybos įpročius, išaiškinsime ir parodysime, kas yra sveikas maistas, kaip jį pasigaminti ir kodėl būtent taip reikia maitintis.

Plačiau

Projektas „Sveikas aš ir sveikas tu“ skirtas padėti mokiniams ugdyti ir formuoti gerus, savo sveikatai naudingus, o ne žalingus įpročius. Projektas įgyvendinamas 2011 m. balandžio - gruodžio mėn.

Projekto tikslas:

Stiprinti vaikų fizinę, psichinę sveikatą, suteikti žinių ir jas gilinti, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, užkirsti kelią žalingų įpročių formavimuisi.

Plačiau

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto “Mokymasis visą gyvenimą” priemonė Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K “Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas” 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto pradžia: 2011-08-04, projekto pabaiga: 2013-08-04

Plačiau

Projektas - „Lokalaus tinklo kūrimas gerinant švietimo paslaugas ir didinant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams Kelmės rajono bendrojo lavinimo mokyklose“ 

Projekto vykdytojas: Kelmės "Aukuro" vidurinė mokykla 

Plačiau

Projektas – “Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“.

Projekto vykdytojas – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Projekto trukmė – 2009 m. gegužės mėn. - 2011 m. lapkričio mėn.

Plačiau

Projektas "Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme" yra skirtas darbui su priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Mokomoji medžiaga yra paremta naujausiais ankstyvojo užsienio kalbų mokymo tyrimais. Ji buvo sukurta Budapešto Goethe’s institute ir sėkmingai išbandyta Vengrijos vaikų darželiuose. Patrauklus medžiagos paketas susideda iš 30 detalių vokiečių kalbos valandėlių aprašymų, kurių kiekvienos trukmė 40 min., kortelių, plakatų bei ant rankos užmaunamos lėlytės Kiškio Hanso. 

Plačiau

ES ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos projektas.

2010 m. lapkričio mėn. mokykloje startavo ES ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010-09-08 patvirtinta „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010 – 2014 metais“ programa.

Plačiau