TIKSLAI

  1. Planuoti ir organizuoti mokinių laisvalaikį, renginius, konferencijas.
  2. Organizuoti moksleivių budėjimą gimnazijoje, rūpintis drausme ir tvarkos palaikymu.
  3. Išsiaiškinti ar naujiems mokiniams yra gera mūsų gimnazijoje.

Veiklos programa 2016-2017 m. m.

 

mokiniu taryba