Ruduo... Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę... 
Ruduo... Susimąstai, kuo vasara turtinga. 
Ruduo... Alsuoja dienos pilnatve. 
Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios, 
Išmintis pro mokyklų atviras duris pasklidę. 
Tegul jų kiekvienam užteks.

Graži, karšta, nerūpestinga vasara, kaip ir dera, užleido vietą rudeniui, o jis kasmet prasideda ypatinga švente- Mokslo ir žinių diena, kviečiančia į atradimų, išbandymų, pažinimo pasaulį.

      Į gimnaziją sugužėjusius mokinius, jų tėvelius, mokytojus sveikino ir noriai, atsakingai pažinimo keliu eiti, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų kvietė mokyklos direktorė R. Blužienė, klebonas S. Sausdravas, seniūnas A. Sakalauskas bei Kelmės r. savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja D. Laivienė.

      Ypatinga ši diena buvo visiems mokyklos bendruomenės nariams, o ypač pradedantiesiems, kurie rankose spaudė pirmokų pasus, ir abiturientams- juk pastariesiems ši šventė gimnazijoje jau paskutinė, o priešaky daugybė iššūkių.

      Padangę papuošė tiek mokinių, tiek mokytojų lapeliuose surašytus svarbiausius šių mokslo metų tikslus, troškimus skraidinantys balionai.

      Šventė tęsėsi klasėse, kuriose auklėtojos mokiniams surengė įsimintinas pirmąsias naujųjų mokso metų pamokas.

Visa galerija