Lapkričio 26-30 d. gimnazijoje vyko Kalbų savaitė, kurios metu organizuotos įvairios veiklos 5-8 bei 1G-4G klasių mokiniams.

       Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose įvairių klasių mokiniai diskutavo aktualiomis temomis, varžėsi viktorinose, protų mūšiuose, kūrė kalbinės tematikos rebusus, piešė karikatūras,  virtualiai keliavo po Lietuvos etnografinius regionus, rašytojų gyvenamąsias vietas. Didelio susidomėjimo ir gausaus žiūrovų skaičiaus sulaukė mokyklinis Meninio skaitymo konkursas, kurio laureatėmis tapo Akvilė Platakytė (6 kl.) ir Gintarė Gudaitytė (4G kl.). Nugalėtojos atstovaus mokyklai rajoniniame Meninio skaitymo konkurse. Išrinkti ir minėtame renginyje pagerbti raštingiausi 5-8 kl., 1G-4G kl. mokiniai, kurie taip pat bus rajoninių raštingumo konkursų ir olimpiados dalyviai.
      Per vokiečių kalbos pamokas mokiniai darbavosi interaktyvioje klasėje ir plėtojo žodyną bei atliko kitas užduotis naudodamiesi VOKI ir APSS programomis.
      Rusų kalbos gebėjimai buvo plėtojami žaidžiant grupinius žaidimus, kuriant ir pristatant sveikinimo atvirukus.
      Anglų kalbos besimokantieji visą savaitę darbavosi rengdamiesi angliškų dainų konkursui ,,Muzikinė kaukė‘‘: padedami mokytojos rinkosi dainų tekstus, kūrė sceninį įvaizdį, repetavo... 5-8 kl. mokiniai kūrė ateinančių metų sentencijų kalendorių.
      Tikimės, kad Kalbų savaitės veiklos paįvairino ugdymo(si) procesą, prisidėjo prie mokymosi motyvacijos stiprinimo. Dėkojame visiems savaitės rengėjams ir dalyviams!