Ilgų, daug valios, ryžto, pastangų pareikalavusių mokslo metų pabaiga birželio 21 dieną  vainikuota ilgametes tradicijas turinčiu, svarbiu visai gimnazijos bendruomenei, o šiemet dar ir jubiliejiniu renginiu- 55-ąja gimnazijos Garbės diena.

   Džiugu, jog šventėje, surengtoje Pakražančio kultūros centre,  gausiai dalyvavo ir vieni kitų pasiekimais džiaugėsi, apdovanotiesiems dainas ir šokius skyrė mokiniai, plojimų negailėjo jų tėveliai ir mokytojai. Renginio dalyvius sveikino parapijos klebonas S. Sausdravas bei Pakražančio seniūnijos seniūnas A. Sakalauskas.
   Gimnazija neabejotinai didžiuojasi net trimis 64-osios laidos abiturientėmis- T. Andrulyte, G. Gudaityte, G. Petroševičiūte. Merginoms už aukštus mokymosi rezultatus, pavyzdingą elgesį, aktyvią veiklą gimnazijoje ir rajone, laimėjimus olimpiadose ir konkursuose skirtas aukščiausias įvertinimas: jos įrašytos į gimnazijos Garbės knygą ir apdovanotos garbės raštais. Šios abiturientės skaitė pranešimą aktualia mūsų bendruomenei tema ,,Apie pagarbą sau ir kitiems‘‘.
   Ne tik minėtos abiturientės, bet ir jų pamaina- gausus būrys pradinukų- šiais mokslo metais šauniai padirbėjo! Net devyniems  iš jų pareikštos padėkos ir įteikti pagyrimo raštai už puikų mokymąsi: P. Nišanovui, K. Norgailai, T. Petrauskui, V. Šteimantaitei, M. Žalandauskaitei, R. Dumšaitei, U. Gedminui, V. Ralytei, M. Ūselytei. Už labai gerą mokymąsi apdovanoti aštuoni, o už gerą mokymąsi- dešimt pradinukų.
   Nemažai daliai 5-8 kl., 1G-4G kl. mokinių šie mokslo metai taip pat buvo sėkmingi. Už labai gerą mokymąsi bei gimnazijos lankomumą, pavyzdingą elgesį, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose pagyrimo raštai įteikti E. Petrauskaitei, A. Arlauskaitei, J. Strelkauskytei. Dar dvylika minėtų klasių mokinių įvertinti už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį ir aktyvią koncertinę veiklą gimnazijoje. Už jau įvardintus pasiekimus ir gerą mokymąsi pagyrimo raštais paskatinta dar per trisdešimt mokinių.
   Suprantama, kad ne visiems pavyksta puikiai, labai gerai ar gerai mokytis, bet galima pasidžiaugti tuo, kad mūsų gimnazijos mokiniai tikrai turi kur save realizuoti ir siekia ugdytis taip pat labai svarbias kompetencijas. Devyni mokiniai padėkos raštais apdovanoti už aktyvią koncertinę veiklą, o už aktyvią sportinę veiklą padėkos atiteko šešiems mokiniams.
    Žinoma, kad kelias į sėkmę lengvesnis, kai juo ne vienas eini. Mokinius pažinimo keliu lydėjo gausus būrys mokytojų. Būtent jiems buvo skirti nuoširdūs mokinių prezidentės L. Brazauskaitės žodžiai, gimnazistų daina, primenanti apie bendradarbiavimo, bendrystės  svarbą, mokytojų rankose pražydo mokinių dovanoti gėlių žiedai.
    Šventė baigėsi iškilminga eisena iš Pakražančio kultūros centro į gimnazijos kiemelį ir tradicine mokslo metų pabaigos ceremonija. Vėliava nuleista, mokslo metų pabaiga paskelbta, tad belieka puikiai pailsėti, patirti neblėstančių įspūdžių ir rudenį vėl kupiniems energijos bei entuziazmo sugrįžti į klases.
    Sveikiname visus apdovanotus mokinius, jų mokytojus, tėvelius! Tikimės, kad ir ateinantys mokslo metai bus ne mažiau sėkmingi.

     Daugiau nuotraukų