Projektas – “Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“.

Projekto vykdytojas – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Projekto trukmė – 2009 m. gegužės mėn. - 2011 m. lapkričio mėn.

Projekto tikslai:

    • Didinti pagalbos mokiniui efektyvumą, tobulinant švietimo specialistų kvalifikaciją.
    • Švietimo sistemos funkcionavimą, kuriant mokiniui saugią aplinką.
    • Plėtoti vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo metodinę bazę.

Projekto veiklos - seminarai, mokymai, mokomieji vizitai.