Mokykla dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomam Europos Sąjungos struktūrinės paramos projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Juo siekiama sukurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuo laikinių technologijų teikiamas galimybes.

Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklų kabinetus,mokomąsias klases, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Lietuvos mokyklos, tarp jų ir Kelmės rajono Pakražančio vidurinė mokykla gavo po vieną didijį arba mažąjį mobiliosios įrangos komplektą.    Mūsų mokyklai skirtas mažasis komplektas, kurį sudaro:

    https://www.pakrazantis.kelme.lm.lt/templates/gefloatbusiness1XH/images/inhlist.gif); color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">
  • mokytojo nešiojamasis kompiuteris, 1 vnt.;
  •  mokinio kompiuteris, 15 vnt. (mažais komplektas);
  •  mokinių kompiuterių saugojimo ir baterijų įkrovimo įrenginys (mažasis), 1 vnt.;
  •  bevielio ryšio maršrutizatorius, 1 vnt.